logo_PPG_m

Frana Supila 22

42000 Varaždin

+385 42 200 334

Telefon

tajnistvo@privatna.net

Tajništvo

+385 98 725 169

Mobitel

Prva privatna gimnazija Varaždin
Naš cilj je pripremiti učenike za život!
UPISI 2024./2025.


ZAŠTO ODABRATI NAŠU ŠKOLU?

Nastava u blokovima od 8 tjedana

Organizacija nastave koja omogućava učenicima da se usredotoče na manji broj predmeta odjednom i efikasnije uče.

Učenja i konzultacije

U rasporedu je predviđeno vrijeme za učenje i pisanje domaćih zadaća. Neka slobodno vrijeme ostane uistinu slobodno.

Pripreme za državnu maturu

Državna matura ne treba biti stresna ako se za nju kvalitetno i kontinuirano pripremamo.

Učenje životnih vještina

Koja su pravila bontona?
Kako se osloboditi straha od javnog nastupa?
Učenike treba pripremiti za put, a ne put za učenike!

Individualizirani pristup kroz mentorstvo

Učenika kroz školovanje vodi nastavnik mentor koji mu pomaže da bude najbolja verzija sebe.

Suvremeni pristup obrazovanju

Kod nas učenici uče iskustveno, a ne teorijski. Mi pokazujemo hrast u šumi, a ne na pametnoj ploči.ŠTO UČENICI KAŽU O NAMA?


PRONAĐI SVOJ PROGRAM!

Art

Likovnim stvaralaštvom razvijamo inovativnost i kreativnost - ključnu vještinu 21. stoljeća.

Business

Kod učenika razvijamo poduzetnički duh, vještine vođenja, ali i snalaženja u timu.

IT

Razvijamo informatičke kompetencije uz primjenu suvremenih programskih alata te se pripremamo za konkurentno tržište rada.

Science

Razvijamo vještine rješavanja kompleksnih problema.

Social studies

Razvijamo vještine kritičkog mišljenja, raspravljamo o društvenim problemima kroz simulaciju UN konferencije.

+Odjel za vrhunske sportaše i glazbenike

Namijenjen je mladim sportašima koji zbog čestih treninga i natjecanja imaju poteškoća u praćenju nastave. Njima smo osigurali program edukcije bez stresa i pritisaka.

Skip to content