logo_PPG_m

Frana Supila 22

42000 Varaždin

+385 42 200 334

Telefon

+385 98 1384 371

Tajništvo

+385 98 725 169

Mobitel

Prva privatna gimnazija Varaždin
Dobrodošli na stranice Prve privatne gimnazije Varaždin
Državna matura
Pripreme za državnu maturu počinju već u prvom razredu i traju tijekom cijelog četverogodišnjeg školovanja. To podrazumijeva pojačanu nastavu iz svih obaveznih predmeta na državnoj maturi i izbornih predmeta po potrebi. Takav pristup rezultirao je zavidnim uspjehom naših učenika na državnoj maturi.
Periodična nastava
Nastava pojedinih predmeta organizirana je u periodima po osam tjedana, što znači da u tom periodu pojedine predmete učenici slušaju više, a neke predmete uopće nemaju. Takav način organizacije nastave omogućava učenicima da se usredotoče na manji broj predmeta odjednom i efikasnije uče.
Previous
Next

Periodična nastava

Nastava pojedinih predmeta organizirana je u periodima po osam tjedana, što znači da u tom periodu pojedine predmete učenici slušaju više, a neke predmete uopće nemaju. Takav način organizacije nastave omogućava učenicima da se usredotoče na manji broj predmeta odjednom i efikasnije uče.

Instrukcije i konzultacije

Učenici imaju svakodnevne instrukcije u školi iz matematike, fizike, kemije i stranih jezika i one su organizirane u sklopu redovne nastave. Zbog toga učenici i njihovi roditelji nemaju potrebe tražiti instrukcije izvan škole. Organiziraju se i individualne instrukcije i konzultacije subotama po potrebi.

Državna matura

Pripreme za državnu maturu počinju već u prvom razredu i traju tijekom cijelog četverogodišnjeg školovanja. To podrazumijeva pojačanu nastavu iz svih obaveznih predmeta na državnoj maturi i izbornih predmeta po potrebi. Takav pristup rezultirao je zavidnim uspjehom naših učenika na državnoj maturi.

Najava usmenih provjera znanja

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti je škola bez stresa i stvaranja nepotrebnog straha kod učenika. Svaki učenik zna kada će usmeno odgovarati jer mu se to unaprijed najavljuje kako bi se izbjegli nepotreban strah, stres i trema.

Mentorski rad

Svakog učenika kroz cijeli prvi razred vodi profesor mentor, koji prepoznaje probleme i pomaže učeniku u njihovu rješavanju. Time se znatno ubrzava prilagodba učenika na novu okolinu i smanjuje stres koji je tipičan za prijelaz iz osnovne u srednju školu.

Nastava na daljinu

Naši učenici, koji iz bilo kojih razloga nisu u mogućnosti pohađati nastavu, imaju prilike pratiti nastavu na daljinu uz pomoć "Google Classroom" platforme. Na tu platformu pohranjuju se sva predavanja i svi ostali nastavni resursi: zadaci, domaće zadaće, kvizovi, prezentacije, itd.

SVJEDOČANSTVA

INSPIRACIJE

Učenje

Svjesni smo da uloga učitelja u životu učenika seže dublje od same edukacije. Profesori vode, služe kao uzor, pružaju podršku i potiču rast učenika. Odgovornost je naših profesora da stvaraju pozitivno ozračje puno inspiracije u kojem su učenici motivirani maksimalno i nesmetano iskorištavaju svoj urođeni potencijal.

#bezstresa

Smatramo da strah i stres koji su tipični u današnjem školstvu i svakodnevnom životu uvelike ograničavaju učenike. Mi našim učenicima pružamo sigurno i pozitivno okruženje te ih na taj način motiviramo i omogućujemo da ostvare svoj najveći potencijal.

Uspjeh

Naš program osmišljen je i usredotočen na osobni pristup svakom mladom čovjeku i buđenju njihove znatiželje i kreativne energije, čime ih potičemo na razvijanje vještina i inteligencije koja će im donijeti uspjeh ne samo u školi, već i u njihovoj budućnosti.

Pružamo mladima budućnost

U Prvoj privatnoj gimnaziji Varaždin težimo kontinuiranom učenju i usavršavanju te pomažemo mladim ljudima da otkriju i iskoriste svoj najveći potencijal. Naša je misija pružiti pozitivno i uspješno ozračje koje učenicima nudi najbolje moguće temelje iz kojih mogu rasti. Slavimo njihove različitosti, dok im istovremeno omogućavamo osjećaj pripadnosti. To učenicima pruža slobodu i spremnost prihvaćanja životnih izazova kako u svom sadašnjem, tako i u budućem životu. - ravnateljica Martina Pažur

Skip to content