Dobrodošli na stranice Prve privatne gimnazije Varaždin

Osigurajte upis na vrijeme!

Za upis u novu školsku godinu kontaktirajte nas

tajnistvo@privatna.net 042 / 200 334 098 / 725 169

S budućim učenicima i roditeljima vodimo telefonske i on-line razgovore, a možete nas i posjetiti uživo uz prethodnu najavu

Periodična nastava

Nastava pojedinih predmeta organizirana je u periodima po osam tjedana, što znači da u tom periodu pojedine predmete učenici slušaju više, a neke predmete uopće nemaju.

Takav način organizacije nastave omogućava učenicima da se usredotoče na manji broj predmeta odjednom i efikasnije uče.

Instrukcije i konzultacije

Učenici imaju svakodnevne instrukcije u školi iz matematike, fizike, kemije i stranih jezika i one su organizirane u sklopu redovne nastave. Zbog toga učenici i njihovi roditelji nemaju potrebe tražiti instrukcije izvan škole.

Organiziraju se i individualne instrukcije i konzultacije subotama po potrebi.

Državna matura

Pripreme za državnu maturu počinju već u prvom razredu i traju tijekom cijelog četverogodišnjeg školovanja. To podrazumijeva pojačanu nastavu iz svih obaveznih predmeta na državnoj maturi i izbornih predmeta po potrebi.

Takav pristup rezultirao je zavidnim uspjehom naših učenika na državnoj maturi.

Najava usmenih provjera znanja

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti je škola bez stresa i stvaranja nepotrebnog straha kod učenika.

Svaki učenik zna kada će usmeno odgovarati jer mu se to unaprijed najavljuje kako bi se izbjegli nepotreban strah, stres i trema.

Mentorski rad

Svakog učenika kroz cijeli prvi razred vodi profesor mentor, koji prepoznaje probleme i pomaže učeniku u njihovu rješavanju.

Time se znatno ubrzava prilagodba učenika na novu okolinu i smanjuje stres koji je tipičan za prijelaz iz osnovne u srednju školu.

Nastava na daljinu

Naši učenici, koji iz bilo kojih razloga nisu u mogućnosti pohađati nastavu, imaju prilike pratiti nastavu na daljinu uz pomoć "Google Classroom" platforme. Na tu platformu pohranjuju se sva predavanja i svi ostali nastavni resursi: zadaci, domaće zadaće, kvizovi, prezentacije, itd.

Testimonials

Aktualne vijesti

Događaji

Nema aktualnih događaja

Profile photo of school principal

Pružamo mladima budućnost

U Prvoj privatnoj gimnaziji Varaždin težimo kontinuiranom učenju i usavršavanju te pomažemo mladim ljudima da otkriju i iskoriste svoj najveći potencijal.

Naša je misija pružiti pozitivno i uspješno ozračje koje učenicima nudi najbolje moguće temelje iz kojih mogu rasti. Slavimo njihove različitosti, dok im istovremeno omogućavamo osjećaj pripadnosti.

To učenicima pruža slobodu i spremnost prihvaćanja životnih izazova kako u svom sadašnjem, tako i u budućem životu.

- ravnateljica Martina Pažur