logo_PPG_m

Frana Supila 22

42000 Varaždin

+385 42 200 334

Telefon

tajnistvo@privatna.net

Tajništvo

+385 98 725 169

Mobitel

Projekt ”Zeleno gnijezdo”

Share This Post

Unapređenje nastavnog procesa predstavlja temelj obrazovne politike Europske unije i Republike Hrvatske. Republika Hrvatska obrazovanje smatra jednim od ključnih razvojnih prioriteta koji doprinosi dugoročnoj društvenoj stabilnosti, ekonomskom napretku i osiguranju kulturnog identiteta. Nastava, kao središnji proces formalnog obrazovanja, okosnica je školskih programa te njezinih smjerova i sadržaja.

U odgojno-obrazovnom procesu aktivno sudjeluju učitelji i učenici. Temeljna uloga učitelja je motiviranje učenika na učenje koje treba imati trajan, dubok i pozitivan transformacijski utjecaj na njihove emocije, mišljenje i ponašanje.

Uloga motiviranja učenika iznimno je zahtjevan proces koji iziskuje kontinuirano praćenje i evaluaciju. Ako je cilj učenike zainteresirati za predmet, to se najčešće postiže iskustvenim učenjem koje je usmjereno na razvoj praktičnih vještina provedeno u izvornoj stvarnosti.

Dominacija učioničke nastave

U Hrvatskoj većina se nastavnog procesa odvija unutar učionica, uz iznimku tjelesne i zdravstvene kulture. Nastava u učionici najčešće uz primjenu brojnih tehnologija i pametnih uređaja ima mnoge pozitivne, ali i brojne negativne aspekte – učenici vrijeme provode u zatvorenim učionicama, a ne u prirodi koja je prostrana, bogata svježim zrakom te ima pozitivan utjecaj na psihofizičko, mentalno i socijalno stanje učenika.

Uz to, u Republici Hrvatskoj dulje je vrijeme prisutno slabljenje interesa opće populacije, posebice djece i mladih, za znanost. Prema rezultatima OECD-ova istraživanja PISA za 2018. godinu, hrvatski učenici ostvarili su ispodprosječne rezultate u sva tri područja (čitalačko, matematičko, prirodoslovno). Tako se u području matematičke pismenosti nalaze na 40., a na području prirodoslovne pismenosti na 36. mjestu. U razdoblju od dvanaest godina (PISA 2006 – PISA 2018) u Hrvatskoj nije uočen značajan pozitivan ili negativan trend u postignućima hrvatskih učenika u čitalačkoj i matematičkoj pismenosti, dok je u prirodoslovnoj pismenosti uočen značajan negativan trend.

Znanost i tehnologija kao temelj razvoja i napretka suvremenih država generalno su poboljšala uvjete života i produljila životni vijek stanovništva, olakšala i promijenila način života i rada te omogućila izuzetan civilizacijski napredak. No, s druge strane imaju i negativan učinak jer odvajaju ljude od prirode i smještaju ih u zatvorene prostore koji ograničavaju maštu, um i razmišljanje.

Zeleno gnijezdo

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin od ove će školske godine provoditi novi fakultativni interaktivni predmet ”Zeleno gnijezdo” koji bi pohađalo do 15 učenika. Opći je cilj ovog projekta stvoriti zdrav, ekološki prihvatljiv i samoodrživ nastavni proces u izvornoj stvarnosti šume usmjeren na razvoj praktičnih, znanstvenih, građanskih i životnih vještina važnih u procesu cjeloživotnog učenja.

Osmišljavanjem i unaprjeđenjem znanstveno-kritičkih nastavnih jedinica iz nastavnih predmeta biologije, geografije, tjelesnog, likovne umjetnosti i psihologije koje će se provoditi u izvornoj stvarnosti kultivirane šume i okolnom prirodnom prostoru, omogućit će učenicima razvoj znanstvene misli i životnih vještina rješavanjem različitih tipova zadataka.

Također, u djelatnostima učeničke zadruge Philyra izrađivat će se ekološki prihvatljivi eksponati, rukotvorine, znanstveni uređaji i pripremati zdravi obroci koji će unaprijediti nastavni proces, obogatiti život učenika i omogućiti ekonomsku djelatnost učenika kroz njihovu zadrugu te mogućnost promocije i prodaje njihovih radova.

Učenici bi time uz zanimljiva i kreativna predavanja u prirodi i razvoj važnih životnih vještina kreirali zanimljive sadržaje kroz manifestacije i predavanja o bioraznolikosti i suživotu s prirodom čiji bi interes i posjećenost rasla iz godine u godinu, a rezultati bi bili sustavno praćeni i lako mjerljivi. Oni bi podizali učeničku motivaciju i zadovoljstvo obrazovanjem koje su odabrali te unaprijedili percepciju nastave u izvornoj stvarnosti šume.

Važan segment nastavnog procesa bila bi i analiza prostora šume na kojemu učenici borave s ekološkog, biološkog i drugih aspekata. Odvijanjem nastavnog procesa i radionica na otvorenome upoznala bi se bioraznolikost šumske površine, njezini eventualni nedostatci koji bi se nastojali ispraviti kroz potpomognute procese sadnje i obnove biološke raznolikosti.

Time bi se nakon dobre procjene stanja prostora išlo u proces obnove, zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti. Sam proces bi provodili nastavnici i učenici vođeni stručnim smjernicama istaknutih znanstvenika na navedenim poljima čime bi se povezala znanstvena struka direktno s lokalnom zajednicom i time doprinosila pametnom očuvanju i zaštiti prirode prostora u kojem živimo.

Učenje za budućnost

Generalni cilj projekta je modernizacija i uvođenje novih oblika obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada i poticanje kulture primjene istraživačkog učenja u izvornoj stvarnosti šume te popularizacija primjene znanstvenih metoda u svakodnevnom životu.

U nastavi u ”Zelenom gnijezdu” učenici će svoje holističko teoretsko znanje iz biologije, geografije, likovne umjetnosti, fizike i psihologije izravno primjenjivati u praksi te se pripremati za potencijalno buduće tržište rada, povezivanjem s istaknutim tvrtkama na polju održivosti, ekologije i zaštite prirode. Naravno, postojala bi i uzajamna korelacija obrazovanja budućih samosvjesnih ekologa, geografa, inženjera kemije i biologije i sličnih tematskih područja.

Autor teksta: Jasmin Kokotec, mag. educ. geogr. et hist.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Erasmus

Proljetne radionice uz virtualnu stvarnost

Tijekom informatičke radionice za učenike osnovnih škola, naučili smo kako samostalno kreirati 3D modele i pripadajuće animacije. Zatim smo naše radove testirali pomoću VR naočala.

Prva privatna gimnazija
s pravom javnosti Varaždin

Frana Supila 22, 42000 Varaždin

Kako Vam
možemo
pomoći?

Skip to content