logo_PPG_m

Frana Supila 22

42000 Varaždin

+385 42 200 334

Telefon

tajnistvo@privatna.net

Tajništvo

+385 98 725 169

Mobitel

Iskustvena nastava u prirodi

Share This Post

S početkom nastavne godine u školama se propituju i pripremaju najbolje metode za što uspješniji nastavni proces te što učinkovitije usvajanje znanja i vještina. U posljednjih nekoliko godina, a posebice intenzivirano pandemijom, digitalizacija u našim školama sve je raširenija.

Korištenje računala, tableta i mobitela u nastavnom procesu nije više rezervirano samo za nastavu informatike. Mogućnosti koje pružaju novi mediji mogu uvelike olakšati, ubrzati i poboljšati nastavni sat.

Nedavni rezultati vrednovanja digitalne zrelosti škola pokazali su da su škole u Varaždinskoj županiji na razini 4 i 5 digitalne zrelosti što se smatra izvrsnim rezultatom. Ovaj CARNET-ov program ‘’e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola” započeo je 2015. godine, a završit će u listopadu ove godine.

Istovremeno iz Švedske, našeg obrazovnog uzora, dolaze vijesti o smanjivanju digitalizacije, posebice za učenike nižih razreda osnovne škole. Naime, istraživanja pokazuju pad čitalačkih sposobnosti švedskih učenika te činjenicu da digitalni alati više ometaju nego pomažu u učenju.

Važnost praktičnog učenja

Digitalizacija nastavnog procesa ima svoje prednosti i nedostatke, a sigurno je jedino to da digitalne alate u nastavi treba koristiti svrsishodno i umjereno. Pritom ne bismo smjeli ignorirati i zaboraviti ‘’tradicionalne’’ načine poučavanja, prije svega praktično i iskustveno učenje.

Ovakav tip učenja predstavlja osvježavajuću promjenu u obrazovanju vezanom uz ekrane. Praktičnim učenjem u prirodi učenici proširuju teorijska znanja, razvijaju sposobnost snalaženja i kreativnost, kao i timski rad.

Osim navedenog, učenici:

  • bolje razumiju ekosustav, razvijaju poštovanje prema prirodi i osjećaj odgovornosti za njezinu zaštitu 
  • u prirodi koriste sva svoja osjetila, a ovakvo multisenzorno iskustvo pomaže im da bolje razumiju i pamte nove informacije
  • kretanjem i fizičkom aktivnošću održavaju svoje tjelesno zdravlje
  • se suočavaju s izazovima i iskustvima u prirodnom okruženju što doprinosi rastu samopouzdanja
  • smanjuju razinu stresa i anksioznosti jer mir i opuštenost prirode pozitivno utječe na njihovo mentalno zdravlje.

Nastava u školskoj šumi

Vodeći se svim navedenim prednostima učenja u prirodi, svoju nastavu Biologije, Geografije i Likovne umjetnosti dvaput mjesečno izvodimo u školskoj šumi. Iskoristili smo drugi sunčani nastavni petak te učioničku nastavu prvog i drugog razreda zamijenili nastavom u prirodi.

Padinski procesi i mapiranje šumskog prostora

Na nastavi Geografije učenici su na konkretnim primjerima upoznali stadije padinskih procesa, geomorfološke elemente koji nastaju derazijskim procesima, destruktivno erozijsko djelovanje i načine sanacije klizišta te načine borbe protiv njih pošumljavanjem i gradnjom zaštitnih zidova. Nadalje, učenici su mapirali prostor šume, odredili njegovo usmjerenje, društvene i geografske sadržaje te se upoznali s prostornim planiranjem.

Likovni elementi i arhitektonske konstrukcije

Nastava Likovne umjetnosti bila je usmjerena likovnim elementima – linijama, bojama, ritmovima, kontrastima, površinama, kompozicijama i svjetlosti. Učenici su u šumskom okruženju tražili linije i ritmove te tako razvijali sposobnost zapažanja detalja i kreativno mišljenje pri analiziranju materijala dostupnih u šumi. Primjerice, građa lista pokazuje nam različite teksturne linije, oblik možemo ocrtati obrisnom linijom, peteljka je primjer strukturne linije, a istovremeno linije i mrlje na listu stvaraju različite ritmove. Također, učenici su proučavali i arhitektonske elemente konstrukcije – nosače, terete i otvore. U šumi su pronalazili tradicionalne materijale (drvo, kamen, zemlju, lišće) koji se mogu koristiti u gradnji. Učenici su analizirali i obilježja pojedinih materijala – čvrstoću, fleksibilnost i mogućnost obrade pa predlagali upotrebu pronađenih materijala u gradnji.

Uvod u biološko istraživanje i analiza vode

Sat Biologije bio je posvećen uvodu u istraživanje, etapama istraživanja od opažanja do zaključka. Učenici su naučili kako formulirati hipotezu, kako isplanirati istraživanje te koliko minimalnih ponavljanja i uzoraka neko istraživanje mora imati da bi bilo uspješno. Nadalje, učenici su analizirali svojstva i karakteristike vode te napravili kemijsku analizu vode – nitratnih, nitritnih, fosfatnih i amonijevih iona te pH-vrijednosti.

Lako bez signala

Petci u šumi nastavit će se sve dok nam to vremenska prognoza dopusti. Učenička iskustva ovakve nastave i više su nego pozitivna – za njih je učenje uz druženje i zabavu najbolji oblik stjecanja znanja. Tih nekoliko sati bez mobitela, interneta, pa čak i signala nisu bili problem što samo dokazuje da povratak iskustvenom učenju bez ekrana ima pozitivni učinak

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Novosti

Novosti

Najljepši školski vrtovi

Već 30 godina Hrvatska radiotelevizija s partnerima provodi projekt “Najljepši školski vrtovi”, a stručni žiri naš je vrt opisao sljedećim riječima:“Vrlo lijep prednji potez sa

Prva privatna gimnazija
s pravom javnosti Varaždin

Frana Supila 22, 42000 Varaždin

Kako Vam
možemo
pomoći?

Skip to content