Slide1
Slide3
Slide2
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide8
Slide8
Slide8
Slide111
Slide9
Slide10
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Predbilježbe za upis učenika u prvi razred za
školsku godinu 2020./2021. primaju se na brojeve telefona:
042 200 334, 042 200 335 ili 098 331 227.

Posjetite nas i subotama od 10:00 do 12:00 sati

Umjesto uobičajenog sata hrvatskog jezika, dočekalo nas je iznenađenje.  Budući da nam je nastavna tema bila bajka, profesorica nam je dala jedan poprilično zanimljiv zadatak. Naime, bili smo podijeljeni u pet grupa sastavljenih od 4 do 5 učenika. Svaka je grupa dobila određeni zadatak – sastaviti i napisati jedan dio fabule bajke (uvod, zaplet…).

Kako bi se na kraju svi ti određeni dijelovi mogli povezati u dosad neviđenu bajku, bilo je potrebno pratiti određene smjernice i uputstva koje je svaka grupa dobila na samom početku sata. Kada smo svi završili s pisanjem, dodatni nam je zadatak bio napraviti plakat s crtežima koji predstavljaju dijelove naše neobične bajku. I taj smo zadatak donekle ispunili :) 

Rad u grupama bio je, na neki način poučan, ali pretežito zabavan!

Smatram da se svaka grupa maksimalno potrudila te da nam je ovo još više pomoglo u usvajanju gradiva epike i njezinih oblika.

Lea Kečak (1.b)

 

 

 

Back to top