Slide1
Slide3
Slide2
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide8
Slide8
Slide8
Slide111
Slide9
Slide10
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Predbilježbe za upis učenika u prvi razred za
školsku godinu 2020./2021. primaju se na brojeve telefona:
042 200 334, 042 200 335 ili 098 331 227.

Umjesto uobičajenog sata hrvatskog jezika, dočekalo nas je iznenađenje.  Budući da nam je nastavna tema bila bajka, profesorica nam je dala jedan poprilično zanimljiv zadatak. Naime, bili smo podijeljeni u pet grupa sastavljenih od 4 do 5 učenika. Svaka je grupa dobila određeni zadatak – sastaviti i napisati jedan dio fabule bajke (uvod, zaplet…).

Kako bi se na kraju svi ti određeni dijelovi mogli povezati u dosad neviđenu bajku, bilo je potrebno pratiti određene smjernice i uputstva koje je svaka grupa dobila na samom početku sata. Kada smo svi završili s pisanjem, dodatni nam je zadatak bio napraviti plakat s crtežima koji predstavljaju dijelove naše neobične bajku. I taj smo zadatak donekle ispunili :) 

Rad u grupama bio je, na neki način poučan, ali pretežito zabavan!

Smatram da se svaka grupa maksimalno potrudila te da nam je ovo još više pomoglo u usvajanju gradiva epike i njezinih oblika.

Lea Kečak (1.b)

 

 

 

Back to top