Predbilježbe za upis učenika u prvi razred za školsku godinu 2019./2020. primaju se na brojeve telefona: 042 200 334, 042 200 335 ili 098 331 227.

Posjetite nas i subotama od 10-12 sati te se uvjerite zašto smo Top Škola!

 

 

Klasa: 003-05/18-01/28

Ur.broj: 2186-70-18-01

U Varaždinu, 25.svibnja 2018.

 

Na temelju članka 45. Statuta Prve privatne gimnazije s pravom javnosti Varaždin, a u vezi članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka ( NN broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) ravnateljica Prve privatne gimnazije s pravom javnosti Varaždin , donosi

 

 

 

ODLUKU

 

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

I.

 

Erna Treska Sorić, dipl.upravni pravnik, tajnica Prve privatne gimnazije s p.j. Varaždin, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Prvoj privatnoj gimnaziji s p.j. Varaždin.

 

II.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće poslove:

 

-       vodi brigu o zakonitosti obrade  osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa kojima se uređuje pitanje obrade osobnih podataka

 

-       vodi brigu o ostvarivanju prava na  zaštitu  osobnih podataka

 

-       surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom  nadzora nad obradom osobnih podataka

 

-       obavlja i druge poslove utvrđene odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i podzakonskim propisima koji su donijeti temeljem tog Zakona.

 

III.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

IV.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su : e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., telefon broj: 042/200-334,042/200-335

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Prve privatne gimnazije s p.j. Varaždin. O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvjestit će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od donošenja ove Odluke.

 

Ravnateljica:

Nives Risek, dipl.oecc.

 

 

Dostaviti:

1. Zaposlenica

2. Agencija za zaštitu osobnih podataka

3. Dosje

 4. Pismohrana

 

Back to top