Osigurajte upis na vrijeme!

Želite li dogovoriti razgovor za upis u novu školsku godinu dostupni smo Vam na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj mobitela 098 / 331 227.

S budućim učenicima i roditeljima vodimo telefonske i on-line razgovore, a možete nas i posjetiti uživo uz prethodnu najavu.

 

 

Klasa: 602-03/19-01/88
Ur.broj: 2186-70-19-02
U Varaždinu, 24.listopada 2019.

 

Na temelju članka 45. Statuta Prve privatne gimnazije s pravom javnosti Varaždin, a u vezi članka 37.1.(a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) ravnateljica Prve privatne gimnazije s pravom javnosti Varaždin, 24.10.2019. donosi

ODLUKU

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

I.

Erna Treska Sorić, struč. spec. oec., tajnica Prve privatne gimnazije s p.j. Varaždin, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Prvoj privatnoj gimnaziji s p.j. Varaždin.

 

II.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće poslove:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade  osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa kojima se uređuje pitanje obrade osobnih podataka
  • vodi brigu o ostvarivanju prava na  zaštitu  osobnih podataka
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom  nadzora nad obradom osobnih podataka
  • obavlja i druge poslove utvrđene odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i podzakonskim propisima koji su donijeti temeljem tog Zakona.

 

III.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

IV.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
telefon broj: 042/200-334, 042/200-335

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Prve privatne gimnazije s p.j. Varaždin. O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvjestit će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od donošenja ove Odluke.

 

Ravnateljica:

Nives Risek, dipl.oecc.

Back to top