Predbilježbe za upis učenika u prvi razred za školsku godinu 2019./2020. primaju se na brojeve telefona: 042 200 334, 042 200 335 ili 098 331 227.

Posjetite nas i subotama od 10-12 sati te se uvjerite zašto smo Top Škola!

Nastava pojedinih predmeta organizirana je u "blokovima", tj. PERIODIMA u kojima učenici imaju veći broj sati nastave predmeta koji su u tom trenutku u "bloku", dok neke predmete u tom periodu uopće nemaju. Na taj način učenici nikada nemaju u isto vrijeme sve predmete, što im omogućuje da se usredotoče na manji broj predmete i tako efikasnije uče i predmeti ne završavaju u isto vrijeme, čime se osjetno smanjuje preopterećenost, nervoza i pad koncentracije tipični za kraj polugodišta i školske godine.

Predmet / Broj sati tjedno 1. raz 2. raz 3. raz 4. raz
Hrvatski jezik 4 4 4 4
Prvi strani jezik 3 3 3 3
Drugi strani jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2    
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija   1 1  
Logika     1  
Filozofija       2
Sociologija     2  
Povijest 2 2 2 3
Geografija 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 2      
Politika i gospodarstvo       1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Etika / Vjeronauk 1 1 1 1
Izborni predmet   2 2 2
   Prvi nastavni blok
   Drugi nastavni blok

 

Back to top